لطفا کمی صبر کنید

ارقام نهال بادام

انواع نهال بادام، بومی مناطق گرم و خشک آسیای غربی بوده و قبل از تاریخ نوشتاری به یونان و اروپای شمالی منتقل شده است. بادام از درختان میوه مناطق معتدل گرم بوده و به سرماهای شدید زمستان حساس می یاشد. گل های بادام زودترشکوفه می دهند و در مناطقی که احتمال سرمای دیررس بهار وجود دارد، اکثراً تحت معرض سرما قرار گرفته و شکوفه ها از بین می روند. این پدیده در نیریز و فارس و قسمت بیشتری از مناطق آذربایجان و دیگر مناطق اتفاق می افتد. اخیراً از بادام های دیر گل برای مقابله با سرمای دیررس بهاره استفاده به عمل می آید. برخی از ارقام بادام خودناسازگار و برخی دیگر همچون نون پاریل (non pariel) دگر عقیم می باشند و نیاز به ارقام گرده زا دارند. در انتخاب ارقام گرده زا باید دقت نمود که از بادام های مغز تلخ استفاده نشود. زیرا در اثر پدیده رد گذاری (xenia)، دانه های گرده ارقام مغز تلخ موجب تشکیل دانه های تلخ در ارقام مغز شیرین می شوند. زمان تمایز گل ها در بادام، اواخر تابستان بوده و جوانه های بارور بادام در جانب شاخه های یک ساله و سیخک ها قرار می گیرند. از زمان باز شدن گل ها (anthesis)، تا رسیدن میوه 8-6 ماه طول می کشد. میوه های بادام ریز بوده نیاز به تنک کردن گل و میوه ندارند. گل ها و میوه های بادام در سه دوره مختلف، ریزش می کنند که شامل ریزش بلافاصله بعد از تلقیح، 30 روز بعد از گلدهی و 45 روز بعد از گلدهی می باشد.
منحنی رشد میوه بادام برعکس دیگر میوه های هسته دار از نوع سیگموئید ساده است. میوه های بادام که در قسمت بیرون تاج درخت قرار دارند به دلیل رسیدن گرما و نور کافی زودتر از میوه های داخل تاج می رسند. تیمار بوسیله اتیلن برای همزمان رسیدن میوه ها نتیجه مثبتی را به همراه دارد. اگر میوه ها قبل از شکاف خوردن برون بر، خشک شوند، پوسته به درون بر میوه می چسبد و این موضوع با تنش آب و مواد غذایی تشدید می یابد. دو قلو شدن مغز برخی از ارقام بادام در اثر بارور شدن هر دو تخمک داخل تخمدان بوده و یک صفت توارثی می باشد. دو قلو شدن مغز بادام تا 25-20 درصد قایل قبول بوده و بیشتر از آن ویژگی نامطلوب بشمار می آید و کیفیت تجاری محصول را کاهش می دهد. دو قلو شدن مغز بادام را برخی شرایط دیگر تشدید و یا کاهش می دهد. برای مثال دو قلو شدن مغز، با دمای پایین زمان گلدهی بیشتر می شود. در ضمن گرده افشانی خوب که همراه با عملکرد بالا می باشد موجب تشکیل میوه های دوقلو می شود. همبستگی مثبت بین دیر گل دادن و عدم تشکیل مغزهای دو قلو وجود دارد. تشکیل جنین دو قلو یک حالت غیر معمول است که داخل یک پوسته حاصل می شود و احتمال بروز آن 10 درصد می باشد.
ارقام نهال بادام، طالب مناطقی با تابستان های گرم وخشک و زمستان های ملایم بوده و در برخی مناطق که میانگین، بارندگی سالانه در حدود 500 میلی متر می باشد، این درخت به صورت دیم کاشته می شود. نیاز سرمایی جوانه های بادام کمتر از هلو بوده و در حدود 400-100 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد. مقاومت ارقام مختلف بادام به سرما در حدود 22- درجه سانتی گراد می باشد. گرچه بادام به خشکی تحمل زیاد دارد اما آبیاری و کوددهی منظم می تواند عملکرد این گیاه را به 5/4 تن در هکتار (دانه همراه پوسته خارجی) افزایش دهد. برخی از ارقام بادام که در ایران پرورش داده می شوند شامل بی نظیر، سنگی مشهد و بادام کاغذی می باشد. از پایه های بادام که در زمین های خشک استفاده می شود می توان به پایه های بذری بادام اشاره کرد و فاصله کشت درختان بر روی این پایه ها 7-5 متر می باشد. پایه هلو برای پاکوتاه کردن بادام مورد استفاده قرار می گیرد. این پایه در خاک های نیمه مرطوب و سبک مناسب بوده اما موجب کاهش عمر اقتصادی بادام می شود. پایه آلوی ماریانا 2624 در خاک های مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد. پایه زردآلو در خاک های آهکی به کار برده می شود اما امکان ناسازگاری بین پایه و پیوندک وجود دارد.

نهال بادام آی AI-کلون R269خاستگاه فرانسه، منطقه اکس آن پرووانس
رقم زراعی قدیمی، بیش از صد سال سابقه کشت
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط
قامت پر شاخ و برگ و آویزان شکل دهی درخت دشوار
محل استقرار میوه شاخه های جوان
زمان گلدهی دیر گل، نیاز به گرما
تاریخ برداشت حدود 10 سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سخت پوست نیم نازک نسبت مغز به پوست 45%-40
% مغز دوقلو 0% وزن متوسط 5/1 – 3/1 گرم
شرح مغز بادام مغز بادام پهن و کلفت، پوسته محافظ ناصاف گاهی شیاردار
مصرف هرگونه مصرف، سرشار از روغن
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، فررادوئل
سرعت باردهی خیلی زود
پتانسیل تولید متوسط
سال آوری نسبتاً کم
حساسیت به بیماریها خیلی حساس به ناولور روس شاخه به ویژه پس از بارانهای تابستانی و پاییزی، مقاوم به مرنیلیا
سهولت تربیت درخت خیلی سخت در سالهای اولیه، هرس احیا در سالهای پیری توصیه میشود
ارزش و خصوصیات عمومی
نهال بادام پیوندی آی رقمی است پوست نازک، نسبتاً پر بار، نیازمند به هرس مداوم و گرده افشان مناسب با مغز بادام شیرین و مورد پسند در شیرینی سازیها.

نهال بادام دسمیو مارکونا DesmayoLargueta-کلون R308خاستگاه اسپانیا – کاتالونیا
رقم محلی
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط
قامت پر شاخ و برگ و آویزان، شاخه های میوه دار آویزان
محل استقرار روی اسپارهای روییده از شاخه های دو ساله
زمان گلدهی خیلی زود گل (آخر ژانویه)
زمان برداشت نیمه دیر رس
ویژگیهای میوه
سختی پوست خیلی سخت نسبت مغز به پوست 28-25%
درصد مغز دوقلو 3-2% وزن متوسط 4/1 گرم
شرح مغز بادام کشیده، نوک تیز، پهن و صاف
مصرف مناسب برای بو دادن (پوست کنی آسان)
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، فررادوئل
سال آوری کم
سرعت باردهی خیلی زود
پتانسیل تولید بسیار پر بار، سازگار برای کشت دیم
حساسیت به بیماریها خیلی حساس به تاولور روی شاخه به ویژه پس از بارانهای تابستانه و پاییزی، مقاوم به مونیلیا
سهولت تربیت درخت خیلی سخت، در سالهای اولیه، هرس احیا در سالهای پیری توصیه میشود
ارزش و خصوصیات عمومی
نهال بادام اصلاح شده دسمیو یا مارکونا یکی از معروفترین ارقام بادام اسپانیا است. درختی است با خصوصیات گیاهی خوب و پر بار اما به سبب زودگلی در فرانسه کاشته نمیشود گرچه گلهای آنها در مقابل سرمای بهاره مقاومت نسبی نشان میدهد.

نهال بادام فررادوئل Ferraduel-کلون R485فرانسه –INRA خاستگاه
شجره: کریستومورتو × آی (1960). هم تلاقی با فراگنس
ثبت در کاتالوگ رسمی 1966
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط تا قوی
قامت کشیده، پر شاخه تر از فراگنس
محل استقرار میوه عموماً روی گل خوشه بهاری و کمی روی اسپارها
زمان گلدهی دیر گل، 2-1 روز بعد از فراگنس
زمان برداشت حدود 20 شهریور در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 28-25%
% مغز دو قلو 0% وزن متوسط 4/1-3/1 گرم
شرح مغز بادام مغز بزرگ، پهن، قهوه ای تیره با پوست ظریف
مصرف مفید برای هرگونه مصرف به ویژه برای تهیه دراژه
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، فرراستار، آی
سرعت باردهی سریعتر از فراگنس
پتانسیل تولید پربار تا خیلی پربار، کمتر از فراگنس
سال آوری گرایش قابل توجه به تناوب
حساسیت به بیماریها تا حدی حساس به فوزیکوکوم و حساس به تاولور
تربیت نسبتاً آسان
ارزش و خصوصیات عمومی
نهال بادام زودبازده فررادوئل گرده افشان خوبی برای فراگنس است اما به سبب تمایل به تناوب بهتر است به عنوان دومین گرده افشان کاشته شود. عمده ترین خواص آن زود به بار نشستن، مقاومت نسبی به بیماریها و شکل مطلوب مغز آن است. بیشتر در حوزه مدیترانه کشت میشود و تمایل اندکی به کلروز در تابستان دارد.

نهال بادام فراکنس Ferragnes_کلون R486فرانسه INRA خاستگاه
شجره: کرستوموردتو × آی (1960)
واریته ثبت شده در کاتالوگ رسمی 1966
ویژگیهای درخت
قدرت خیلی قوی
قامت بیشتر کشیده، کمی گسترده، شاخ و برگ میانه
محل استقرار میوه عموماً روی گل خوشه های بهاری و کمی روی اسپارها
زمان گلدهی نیمه دیر گل، تمام گل در جنوب فرانسه در حدود 5 مارس
زمان برداشت از 20 سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سختی پوست نیم سخت نسبت مغز به پوست 40%-35
% مغز دو قلو 0% وزن متوسط 7/1-4/1 گرم
شرح مغز بادام کشیده، نسبتاً کلفت، کمی ناصاف
مصرف مفید برای هرگونه مصرف و مطلوب برای خلال بادام
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فورادوئل، لوران، فرراستار، آی
سرعت باردهی متوسط، اولین برداشت در سال پنجم
پتانسیل تولید بسیار پربار در کاشت تحت آبیاری منظم و گرده افشانی دقیق به طور متوسط 1500 کیلوگرم در هکتار مغز بادام میدهد
سال آوری در شرایط تحت آبیاری، اندک است
حساسیت به بیماریها نسبتاً مقاوم به مونیلیا روی شاخه. خیلی حساس به فوزیکوکوم، نیازمند به سمپاشی با قارچ کش هنگام گل ریزان و برگ ریزان. مقاوم به تاولور و پلی استیگما
تربیت مشکل به سبب استحکام زیاد
ارزش و خصوصیات عمومی
بهترین نهال بادام فراگنس رقمی است قابل توجه از نظر قدرت تولید، استحکام، سال آوری و انعطاف پذیری اندک. در تمام حوزه مدیترانه کاشته میشود. برعکس خیلی حساس به فوزیکوکوم است و برای کاشت در مناطق آلوده به این بیماری توصیه نمیشود.

نهال بادام فراسلیس Ferralise_کلون R769فرانسه INRA خاستگاه
شجره: فررادوئل × فراگنس (1960) ثبت در کاتالوگ رسمی 1979
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط. پیوند روی پایه GF677
قامت عمودی با شاخ و برگ زیاد
محل استقرار میوه روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی خیلی دیر گل، 5 روز بعد از فراگنس
زمان برداشت زودرس، حدود 15 سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 30%-28
% مغز دو قلو 0% وزن متوسط یک گرم
شرح مغز بادام کوچک ولی با شکل مطلوب، روشن و صاف
مصرف مفید برای هرگونه مصرف
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها لوران
سرعت باردهی زودتر از فراگنس
پتانسیل تولید نسبتاً زیاد ولی کم بارتر از فراگنس
سال آوری گرایش به تناوب
حساسیت به بیماریها حساس به فوزیکوکوم. برای اقلیم مرطوب توصیه نمیشود. مقاوم به مونیلیا
تربیت نسبتاً آسان، شاخ و برگهای فرعی زیاد در آغاز
ارزش و خصوصیات عمومی
قیمت نهال بادام فررالیز رقمی است بسیار جالب از نظر دیرگلی. درختی است پربار ولی پوست میوه سخت شکسته میشود و اغلب در موقع شکستن آن، مغز بادام زخمی میشود.

نهال بادام فراستار Ferrastar_کلون R800فرانسه INRA خاستگاه
شجره: کریستومورتو × آردشواز (1960)
ثبت در کاتالوگ رسمی 1979
ویژگیهای درخت
قدرت خیلی قوی
قامت کشیده، کم شاخ و برگ
محل استقرار میوه روی گل خوشه های بهاری و روی اسپارها
زمان گلدهی یک تا سه روز قبل از فراگنس
زمان برداشت همزان با فراگنس
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 30%
% مغز دو قلو 0% وزن متوسط 4/1 گرم
شرح مغز بادام کمی کشیده، پهن، ناصاف، گاهی پیچیده، طعم معطر
مصرف خمیر مایه برای شیرینی پزی و تنقلات
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، فررادوئل
سرعت باردهی کند
پتانسیل تولید خیلی زیاد
سال آوری محسوس به ویژه پس از سالهای پربار
حساسیت به بیماریها خیلی حساس به فوزیکوکوم و تاولور، کمی مقاوم به مونیلیا
تربیت آسان، فقط باید سال اول آن را هرس کرد
ارزش و خصوصیات عمومی
فروش نهال بادام فرراستار بادامی است با درخت قوی و مقاومتی جالب در برابر بیماریها با مناطقی محدود سازگاری دارد. عیب عمده این رقم بادام سال آوری آن است که در تابستانهای ملایم با ریزش بسیاری از گلها باعث کاهش محصول میشود.

نهال بادام فرانکولی Francoli_کلون R932اسپانیا IRTA Mas Bove خاستگاه
شجره: کریستو مورتو × گابکس (1976)
ویژگیهای درخت
قدرت قوی
قامت گسترده پر شاخ و برگ
محل استقرار میوه روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی نیمه دیر گل
زمان برداشت 10 سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 31%-28
% مغز دو قلو 6% تا 4 وزن متوسط 4/1 گرم
شرح مغز بادام پهن، کمی بیضی، نوک تیز، درشت، به رنگ تیره و چین خورده
مصرف خمیر مایه برای شیرینی پزی
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس و گلورییتا
سرعت باردهی پیش رس
قدرت باردهی خیلی خوب
سال آوری کم
حساسیت به بیماریها مقاوم به فوزیکوکوم و حساس به مونیلیا
تربیت درختی است گسترده و بسیار آسان برای هرس
ارزش خصوصیات عمومی
خرید نهال بادام فرانکولی بادامی است بسیار پر محصول که زود به بار می نشیند، به راحتی فرم میگیرد و کمی سال آور است. شکل مغز آن بهتر از فراگنس است ولی مونیلیا حساس است.

نهال بادام گلوریتا Glorieta_کلون R929اسپانیا خاستگاه
شجره: پریمورسکی × کریستومورتو (1975)
ویژگیهای درخت
قدرت قوی
قامت گسترده، پر شاخ و برگ
محل استقرار میوه روی گل خوشه بهاری و کمی روی اسپارها
زمان گلدهی نیمه دیر گل
برداشت 20 سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سخت پوست سخت نسبت مغز به پوست 32%-30
% مغز دو قلو 2% وزن متوسط 4/1 گرم
شرح مغز بادام پهن، بیضی، با پوست صاف به رنگ روشن
مصرف مفید برای هر مصرف
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، فرانکولی، ماس بوورا
سرعت باردهی تقریباً تند
پتانسیل تولید نسبتاً زیاد
سال آوری کم
حساسیت به بیماریها نسبتاً مقاوم به فوزیکوکوم (که باید بیشتر مورد تأیید قرار بگیرد)
تربیت بسیار آسان برای هرس
ارزش و خصوصیات عمومی
تولید نهال بادام گلورییتا بادامی است قوی و آسان برای فرم گیری. پر بار است، اما کمتر از ماس بوورا و فرانکولی. مغز بسیار پر ارزش از لحاظ تجارتی.

نهال بادام لورانی Lauranne_کلون R916فرانسه INRA خاستگاه
شجره: فراگنس × تواونو (1978)
واریته ثبت شده در کاتالوگ رسمی 1991
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط تا کمی قوی در آغاز
قامت گسترده، افتاده
محل استقرار میوه عموماً روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی دیرگل، سه روز بعد از فراگنس
زمان برداشت پیش رس حدود اول سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 38%-32
% مغز دو قلو 20%-5 وزن متوسط 2/1-9/0 گرم
شرح مغز بادام کوچک و روشن
مصرف مفید برای هر گونه مصرف
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها خودبارور است
سرعت باردهی خیلی زود رس
پتانسیل تولید خوب
سال آوری کمی محسوس ولی هر سال بار میدهد
حساسیت به بیماریها اندکی حساس به فوزیکوکوم
تربیت نسبتاً آسان. نیاز به هرس منظم دارد

نهال بادام مارکونا Marcona_کلون R185اسپانیا – منطقه آلیکانت خاستگاه
رقم بومی
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط تا ضعیف
قامت عمودی، پر شاخ و برگ و انبوره با شاخه های درهم و آویخته
محل استقرار میوه روی شاخه های یکساله و دو ساله
زمان گلدهی پیش گل با گلهای سرخ رنگ
زمان برداشت دیر رس (شروع اکتبر). به تدریج میرسد
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 28%-23
% مغز دو قلو 0% وزن متوسط 5/1 گرم
شرح مغز بادام گرد، کوتاه، کمی ناصاف
مصرف شیرینی سازی (بسیار پر چربی)
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها نون پاری، تگزاس، فورنات دوبرزنو
سرعت باردهی خیلی زود (سال سوم)
پتانسیل تولید پر بار
سال آوری گاهی بعد از سالهای پر بار
حساسیت به بیماریها حساس به مونیلیا روی گل و شاخه
تربیت آسان در فرم دهی
ارزش خصوصیات عمومی
فروش انواع نهال بادام مارکونا بادامی است پر بار با مغز مطلوب و شکلی خوش ترکیب که در اسپانیا بیشتر از فرانسه کشت میشود به علت زود گلی آن در فرانسه زیاد استقبال نشده است.

نهال بادام مسبوورا Masbovera_کلون R928اسپانیا خاستگاه
شجره: پریمورسکی × کریستومورتو (1975)
ویژگیهای درخت
قدرت قوی
قامت بلند، کمی گسترده
محل استقرار میوه عموماً روی گل خوشه های بهاری و گاهی روی شاخه های یکساله
زمان گلدهی دیر گل
زمان برداشت کمی دیر رس
ویژگیهای میوه
سختی پوست سخت نسبت مغز به پوست 30%-26
% مغز دوقلو 0% وزن متوسط 4/1 گرم
شرح مغز بادام بیضی، صاف با شکل مطلوب
مصرف مفید برای هرگونه مصرف
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، گلورییتا
سرعت باردهی خیلی زود
پتانسیل تولید مطلوب
سال آوری خفیف
حساسیت به بیماریها مقاوم به فوزیکوکوم
تربیت آسان در شکل دهی و هرس
ارزش و خصوصیات عمومی
خرید انواع نهال بادام خواص مطلوب این رقم بادام عبارتند از قدرت، قوت، پرباری، سهولت در هرس، بهترین مکان جغرافیایی آن اسپانیا است.

نهال بادام نان پریل Nonpareil_کلون R645 خاستگاه ایالات متحده آمریکا – کالیفرنیا
پیدایش اتفاقی وسیله A. T. Hatch در سال 1884
ویژگیهای درخت
قدرت قوی
قامت نیمه بلند
محل استقرار میوه روی شاخه های جوان و گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی نیمه پیش گل
زمان برداشت نسبتاً پیش رس
ویژگیهای میوه
سختی پوست پوست نازک و لطیف نسبت مغز به پوست 65%-60
% مغز دو قلو 5% وزن متوسط 2/1 گرم
شرح مغز بادام خوش شکل، یکنواخت، کشیده، خالدار به رنگ روشن با پوسته ظریف
مصرف مغز آن برای هرگونه مصرف مناسب است
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها کارمل، مارکونا، تگزاس
سرعت باردهی متوسط
پتانسیل تولید بسیار پر بار در کالیفرنیا و کم بار در فرانسه
سال آوری خفیف
حساسیت به بیماری نسبتاً حساس به تاولور، مونیلیا و فوزیکوکوم
تربیت شکل دهی آسان
ارزش و خصوصیات عمومی
هرس درخت بادام نون پاری یا بی نظیر، بادامی است که به سبب شکل و لطافت مغز، بازار بسیار مطلوبی تجارتی در کالیفرنیا پیدا کرده است به طوری که بیش از یکصد هزار هکتار زمین تا 1990 زیر کشت آن رفته است. اما به علت حساسیت پوست نازکش نسبت به حمله حشرات و خسارت پرندگان رونق زیادی در حوزه مدیترانه نیافته است.

نهال بادام استیلیتل Steliette_کلون R975فرانسه INRA خاستگاه
شجره: فراگنس × تواونو (1978)
حاصل همان تلاقی لوران
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط تا قوی
قامت نیمه بلند
محل استقرار میوه عموماً روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی دیر گل
زمان برداشت نیمه پیش رس
ویژگیهای میوه
سختی پوست نسبتاً پوست کلفت نسبت مغز به پوست 48%-40
% مغز دوقلو تا 5% وزن متوسط 3/1 گرم
شرح مغز بادام درشت
مصرف مفید برای هرگونه مصرف
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها خودبارور
سرعت باردهی زود رس
پتانسیل تولید خوب
سال آوری خفیف
حساسیت به بیماریها مقاومتر از فراگنس به بیماریهای قارچی
تربیت دشوارتر از شکل دهی لوران
ارزش و خصوصیات عمومی
کوددهی و تغذیه درخت بادام استیلت بادامی است خودبارور که همزمان با لوران پیدا شده است. به علت سختی پرورش و فرم گیری آن در هرس و عدم اطلاع دقیق از چگونگی سازش آن با محیط هنوز در فرانسه کشت نشده است.

نهال بادام تکساس Texas_کلون R270 خاستگاه ایالات متحده آمریکا
شجره: هسته بادام × لانگ دوک. این واریته در کالیفرنیا میشن نامیده میشود.
ویژگیهای درخت
قدرت قوی
قامت کشیده
محل استقرار میوه عموماً روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی نسبتاً دیر گل
زمان برداشت خیلی دیررس، 10-8 اکتبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه
سختی پوست نسبتاً پوست نازک نسبت مغز به پوست 45%-40
% مغز دوقلو 40%-20 وزن متوسط 2/1 گرم
شرح مغز بادام کوتاه، کلفت، نوک تیز
مصرف مفید برای هرگونه مصرف به ویژه برای بو دادن و شیرینی پزی
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها فراگنس، نوراستار
سرعت باردهی نسبتاً زود
پتانسیل تولید خیلی خوب
سال آوری گرایش دارد
حساسیت به بیماریها نسبتاً مقاوم به بیماریهای قارچی
تربیت آسان برای هرس
ارزش و خصوصیات عمومی
آفات و بیماریهای بادام با آنکه تگزاس بادامی است پر بار و مقاوم اما دیررس، افزاش مغز دوقلوها و نازکی پوست آن که در مقابل حمله سنجابها، موش خرما و پرندگان آسیب پذیر است از اختصاصات منفی این واریته است که در موقع کاشت باید در نظر گرفت.

نهال بادام تونو Tuono_کلون R219ایتالیا – منطقه پویی خاستگاه
رقم محلی
ویژگیهای درخت
قدرت متوسط
قامت گسترده با شاخه های خمیده که باعث رویش شاخه های فرعی دیگری میشوند
محل استقرار میوه روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی دیر گل
زمان برداشت تقریباً پیش رس
ویژگیهای میوه
سختی پوست نیمه کلفت نسبت مغز به پوست 40%-35
% مغز دوقلو 30%-15 وزن متوسط 2/1 گرم
شرح مغز بادام بیضی، کمی کشیده، نوک تیز به رنگ تیره
مصرف برای شیرینی سازی و پودر بادام
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها خود بارور
سرعت باردهی سریع
پتانسیل تولید بالا و گاهی گرایش به کم (به علت حجم ضعیف)
سال آوری خفیف
حساسیت به بیماریها کمی حساس به مونیلیا و تاولور
تربیت آسان برای هرس
ارزش و خصوصیات عمومی
عمر درخت بادام مانند سایر ارقام بومی منطقه، درختی است گسترده با شاخه های مثمر و اسپارهای میوه دهنده زیاد. ویژگی عمده آن خود باروری و مقاومت گل و میوه های نورس به سرمای بهاره است. این رقم از اقوام نر لوران و در نتیجه کم اهمیت تر از آن است.

نهال بادام آذر ( شماره کلون A.H.50 )این بادام حاصل دورگ رقم ایتالیایی کریستومورتو(Cristomorto) به عنوان پایه ی پدری و رقم فرانسوی آی به عنوان پایه ی مادری است. درختی قوی و پربار است. دیرگل بوده و گل های آن هم زمان باز میشوند. نسبت مغز به میوه ی آن 40-42 درصد است. پوست سبز آن به آسانی از هسته جدا میشود. برای برداشت مکانیکی مناسب است.

نهال بادام شکوفه ( کلون A.H.3 )نیاز آبی نهال بادام از هیبرید دو رقم نون پاریل و Al به دست آمده و شکل درخت آن گسترده و باز است. خیلی دیر گل بوده و تقریبا هم زمان با رم فرانیس شکوفه مینماید. نسبت مغز به میوه آن 60 درصد و جدا شدن پوست از میوه آن سخت است. این رقم به عارضه ی کف صمغ حساس است.

نهال بادام فرانیس ( کلون R435 ) (Ferransis)نهال بادام کاغذی درختی به نسبت قوی و خیلی دیرگل و منشا بتانیکی آن از کشور فرانسه است. در مایسه با سایر ارقام در مقابل بیماری های مونیلیا و لکه سیاه مقاوم تر است. نسبت مغز به میوه آن 38 درصد و برداشت محصول آن آسان است و پوست سبز آن به راحتی جدا میشود.

نهال بادام حریر ( کلون A.H.25 )نهال بادام خوشه ای درختی قوی تر از رقم آذر، دیرگل و پربار است. نسبت پوست به مغز آن 55 درصد و از بادام های پوست نازک است. به آسانی برداشت شده و پوست سبز آن از میوه جدا میشود. در این رقم میزان دوقلوی مغز 10 درصد است.

نهال بادام سهند ( کلون L-62 )نهال بادام پایه رویشی درختی بزرگ و خیلی قوی است. خیلی دیرگل و پربارده بوده، هم زمان یا کمی دیرتر از رقم فرانیس شکوفه می نماید. نسبت مغز به میوه آن 25-28 درصد است.

نهال بادام یلدانهال بادام پایه کوتاه اسم دیگر آن نپلوس اولترا (Neplus ultra) است. درختی قوی، به شکل به نسبت گسترده، که در بیشتر نقاط بادام خیز ایران سازگاری از خود نشان می دهد. میوه اش پوست نازک و نسبت مغز به میوه آن 50-55 درصد است. جزو ارقام میان گل به حساب می آید و دوره ی گل دهی آن طولانی است، به همین دلیل تعدادی از شکوفه های آن از خطر سرمای دیررس بهاره در امان می ماند.

نهال بادام کاغذی ( سفید یا نجف آبادی )قیمت نهال بادام دیرگل منشا آن نجف آباد اصفهان است. از ارقام خیلی دیر گل که به نسبت پربار است و پوست نازکی دارد.

Guara (کلون R937)رقمی است اسپانیایی و خودبارور و نتیجه انتخاب کلونال تواونو به وسیله گروه SIA در ساراگوس. این واریته پیش گل تر از فراگنس ولی همان ویژگیهای تواونو را دارد.

Moncayo (کلون R937)رقمی است اسپانیایی و خودبار که SIA در ساراگوس آن را به دست آورده. گلدهی آن دیرتر از فراگنس است اما باردهی آن متوسط است.

Ayles (کلون R793)سومین رقم خودبارور اسپانیایی است که آن نیز وسیله SIA در ساراگوس به دست آمده است. کم بار است.

Carmel (کلون R709)رقمی آمریکایی است، گرده افشان خوبی برای نون پاری است که در کالیفرنیا سطح گسترده ای را زیر کشت دارد. در باغهای نوکاشت بسیار پربار است. به ریزش جوانه حساس است.

Buttle (کلون R721)رقمی است آمریکایی از گروه بادامهای دیر گل که در کالیفرنیا عموماً به عنوان گرده افشان برای تگزاس کاشته میشود. بعضی از بادامکاران از آن به عنوان درخت اصلی نیز استفاده میکنند. این رقم بادام به سبب نازکی پوست هنوز در فرانسه تحت بررسی است.

Cristomorto (کلون R201)بادامی است ایتالیایی، دیرگل با قدرت زیاد که خاستگاه اصلی آن منطقه «پویی» است. در ایتالیا کم و بیش کاشته شده است. کریستومورتو یکی از بهترین نتایجی است که در برنامه های اصلاح گیاه در فرانسه به علت دیرگلی و قدرت آن مورد استفاده قرار گرفته است.

Supernova (کلون R943)رقمی است ایتالیایی دیرگل و خودبارور که بر اثر جهش به وسیله تشعشع با رقم «Fascionello» در رم (ISF) به دست آمده است. رقمی است با قدرت متوسط و اندامی شبیه به قامت سایر ارقام محلی در پویی. در اقلیم فرانسه کم بار است و درصد مغز دوقلو آن بسیار بالا است.

Primorskyi (کلون R613)رقمی است روسی و یکی از عمده ترین ارقام بادامهای روسی به شمار می آید. این رقم دیرگل و بسیار مقاوم به فوزیکوکوم است. قدرت باردهی آن بسیار متوسط است.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است