لطفا کمی صبر کنید

ارقام نهال به

خاستگاه به اروپای جنوب شرقی و آسیای صغیر بوده و مراکز انتشار آن شامل ايران، .افغانستان و اروپاى جنوب شرقی می باشد.
نیاز سرمائی درخت به بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ ساعت است.
این درخت به راحتی تابستانهای گرم دشت های نیمه گرم ایران نظیر دشت اصفهان، نطنز و قزوین را تحمل و بروز این گرما تاثیری در کیفیت میوه ندارد. در این مناطق دمای تابستانه به ۳۸ درجه سانتیگراد نیز بالغ می شود. همچنین شدت سرمای زمستانه عامل محدود کننده تری برای این درخت محسوب می شود.
جوانه ها درخت به تا ۲۳- درجه سانتیگراد و چوب این درخت تا ۲۷- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. ریشه های در خت به تا ۱۲- درجه سانتیگراد تحمل داشته که این دما از میزان افت دمای خاک در زمستان ها ایران کمتر و بنابراین ریشه های درخت به دچار سرمازدگی نمی شوند.

نهال به اصفهان - رقم اصفهان 1قیمت نهال به اصفهان مهم ترین صفت مشخصه این رقم عملکرد بالای آن است، که از عادت رشد بسیار مطلوب درخت ناشی می شود. این رقم دارای قدرت اسپورزائی در کل طول بازو بوده و در صورت انجام هرس صحیح و مناسب به فرم محور مرکزی و اجتناب از ایجاد رقابت بین اندام رویشی و زایشی، در کل طول بازو اقدام به تولید میوه می کند بطور کلی میتوان گفت که تراکم اسپور در این رقم 2تا 3 برابر به رقم اصفهان است. علاوه بر این، کیفیت این رقم در ارزیابی های چشائی قارا مقایسه با به اصفهان بوده است . علی رغم باردهی زیاد آن، سال آوری در این رقم چندان زیاد نبوده که در صورت باردهی بیش ازحد و عدم تنک، میوه ها سایز متوسط پیدا کرده و لذا در صورتی که نیاز به میوه های بسیار بزرگ باشد لازم است در سالهای آور نسبت به تنک درصدی از میوه در این رقم اقدام کرد.

نهال به اصفهان - رقم اصفهان 2خرید نهال به اصفهان از نظر بسیاری از خصوصیات این رقم به رقم اصفهان ۱ شباهت دارد، با این تفاوت که پتانسیل عملکرد این رقم نسبت به اصفهان ۱ اندکی کمتر، لیکن در مقایسه با به رقم اصفهان به مقدار قابل توجهی بالاتر است. فرم میوه در این رقم جذابتر از رقم اصفهان ۱ است. فرم درخت نیز همانند رقم اصفهان ۱ از فرم پذیری بسیار خوبی برخوردار است. این رقم نیز در طول بازوها تولید اسپور کرده و لذا بر خلاف به رقم اصفهان که در مقاطع خاصی تولید میوه می کند، به شرط انتخاب هرس مناسب به فرم دارای محور مرکزی تغییر یافته، میوه ها در کل طول باز و تشکیل می شود. اندازه درخت در این رقم نیز کمی نسبت به رقم اصفهان ۱ بزرگتر و تقریباً با به رقم اصفهان برابری می کند. این رقم از نظر عطر و طعم میوه نیز تقریباً با به رقم اصفهان برابری کرده، به این ترتیب که میوه آن پرآب تر و خاصیت تازه خوری آن نسبت به رقم اصفهان بالاتر است. از نظر شدت عطر به میزان اندکی از به رقم اصفهان پائین تر، لیکن در محدوده قابل قبول برای به های گروه اصفهان می باشد .

نهال به اصفهان - رقم اصفهان 3فروش نهال به اصفهان مهمترین مزیت این رقم در مقایسه با به اصفهان تحمل بالاتر آن نسبت به تنشهای محیطی است. علاوه بر آن این رقم از نظر فرم پذیری یک رقم مطلوب بوده و سطح عملکرد و پتانسیل باردهی بالاتری در مقایسه با به اصفهان دارد. از نظر آبداری میوه در حد مطلوب و در زمان رسیدن بهتر از به رقم اصفهان بوده، میزان قابض بودن میوه آن نسبت به میوه رقم به اصفهان کمتر و از این بابت به منظور تازه خوری از کیفیت بالاتری برخوردار است. این رقم در زمان رسیدن دارای میوه زیبا و متفاوتی از به رقم اصفهان است. اندازه درخت این رقم کوچک و در اندازه رقم اصفهان ۱ یا کمی کوچک تر است. از بابت کلی این رقم بعنوان یک رقم پاکوتاه معرفی میگردد. بنابر این در صورت پیوند این رقم روی پایه زالزالک، درختان پاکوتاه تر شده و تراکم زیادتری را نسبت به اصفهان در باغ طلب می کند. تاج این درخت کاملاً گرد و با زاویه شاخه های باز بوده و به فرم هرس محور مرکزی تغییر یافته به خوبی پاسخ می دهد. طول کلی بازو از اسپورهای بارده پوشیده شده و تشکیل میوه در آن نسبتاً زیاد و البته بیش از به رقم اصفهان خواهد بود. این تشکیل میوه زیاد موجب عملکرد نسبتاً قابل توجه تر در مقایسه با به رقم اصفهان خواهد شد.

نهال به اصفهان - رقم اصفهان 4تولید نهال به اصفهان مهمترین مزیت این رقم نیز همانند رقم گروه اول عملکرد بالاتر نسبت به رقم به اصفهان بوده و در عین حال از نظر تحمل به شرایط نامساعد محیطی همانند رقم به اصفهان3 آستانه تحمل بهتری دارد. این رقم از نظر عطر و طعم در گروه ارقام اصفهان (گروه برتر کشور) بوده لیکن همراه با رقم به اصفهان ۳ در کل امتیاز کمتری در مقایسه با به رقم اصفهان و ارقام اصفهان ۱، اصفهان ۲ و اصفهان5 از باب عطر و طعم میوه دریافت می کند. به نظر می رسد این رقم برای احداث باغ به در شرایط حاشیه کویر و مناطق نامساعد می تواند مورد استفاده واقع شود. اندازه درخت در این رقم تا اندازه قابل توجهی شبیه رقم اصفهان ۴ و نسبتاً پاکوتاه است، لیکن از آن کمی پررشدتر بوده، تاج نسبتاً بازتری پیدا می کند. اسپورها تقریباً در طول کل بازو پراکنده است، لیکن تراکم اسپور در آن در حد ارقام اصفهان 1و اصفهان ۲ نیست. بنابراین اگرچه عملکرد بالاتری نسبت به رقم به اصفهان دارد، لیکن با این دو رقم از نظر عملکرد قابل مقایسه و برابری نیست.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است