لطفا کمی صبر کنید

ارقام نهال زیتون

این گیاه از تیره زیتون (Oleaceae) بوده و بومی آسیای صغیر، سوریه و لبنان می باشد. برای اولین بار کشت و کار زیتون در اطراف دریای مدیترانه آغاز گردیده است و قدمت تاریخی آن به قبل از میلاد مسیح و به دوران زندگی حضرت نوح می رسد. ارقامی از زیتون که میوه های درشت دارند، وزن میوه ۱۲- ۹ گرم و در ارقامی که از آنها روغن تهیه می شود، ۳۰-۲۵ درصد از وزن میوه را روغن تشکیل می دهد.
برخی از ارقام زیتون برای تهیه روغن و برخی دیگر برای تازه خوری مناسب است. معمولا از میوه های درشت تر برای تهیه کنسرو و تازه خوری و از میوه های ریز برای روغن گیری استفاده به عمل می آید. درخت زیتون مقاوم به شرایط خشک، نیمه مقاوم به شوری بوده و ریشه های عمیقی دارد. شاخه های ساده که فقط حاوی جوانه های رویشی می باشند، رشد عمودی و شاخه های بارور آن با زاویه باز رشد می کنند و حالت خمیده به خود می گیرند. جوانه های بارور زیتون در جانب شاخه های یک ساله قرار می گیرند و زمان تمایز گل در پاییز و در ضمن نسبت به مناطق مختلف رشد، اواخر زمستان تا اوایل بهار می باشد. زمان گلدهی زیتون، اواسط بهار بوده و ۳-۲ هفته به طول می انجامد. برگ های زیتون به شکل بیضی و در هر گره دو به دو مقابل هم قرار می گیرند، و عمر برگ ها در روی درخت به ۱۵-14 ماه می رسد. طرز قرار گرفتن برگ ها در طول شاخه به صورت متقابل متناوب (Decussate) می باشد. یعنی برگها و جوانه های متقابل در طول ساقه به طور متناوب می باشد. گل ها حاوی 4 کاسبرگ، 4 گبرگ به رنگ زرد روشن، حاوی ۲ پرچم و مادگی دو برچه ای می باشد.گاهی اوقات گل ها فاقد اندام مادگی بوده و علت آن احتمال دارد ناشی از تغذیه ناقص و عدم تعادل هورمونی باشد. گرده افشانی در زیتون توسط باد انجام می گیرد. درخت زیتون در 6-5 سالگی شروع به محصول دهی می کند. میوه زیتون از نوع میوه های هسته دار بشمار می آید. گلها روی گل آذین خوشه ای ظاهر می شوند. ریزش گل در ارقام نهال زیتون گاهی اوقات به ۸۰ درصد می رسد که ناشی از عدم جوانه زدن دانه های گرده، عدم تشکیل دانه گرده، سقط جنین در مادگی و ناسازگاری می باشد. ریزش میوه نیز در درختان زیتون معمول می باشد. در حدود ۵۰ الی ۵۵ درصد از ریزش میوه ها از عدم تلقیح کافی ناشی می گردد. کمبود مواد غذایی و بویژه ازت از علل دیگر ریزش میوه ها می باشد. در ضمن کمبود رطوبت در خاک موجب ریزش ۱۵- ۱۰ درصد از میوه ها می گردد. زیتون درخت سال آور بوده و ارقامی از زیتون که سال آوری شدید نشان می دهند، رقم های وحشی زیتون می باشند. کوددهی و هرس منظم، مبارزه با آفات و امراض و عملیات زراعی منظم همچون تنک کردن میوه اضافی از سال آوری زیتون می کاهد. درخت زیتون طالب آب و هوای با زمستان ملایم و تابستان های گرم و فصل رشد طولانی می باشد. گرمای بیش از 40 درجه سانتی گراد به زیتون آسیب نمی رساند و در زمستان سرمای ۷- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. جوانه های بارور زیتون نیاز به سرما دارند و در مناطقی که میانگین دما کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد، نیاز سرمایی زیتون برطرف می شود اما جوانه های رویشی نیاز سرمایی ندارند. زیتون به شرایط خشک نیز مقاوم است و در مناطقی که میانگین بارندگی آن بیشتر از ۳۰۰ میلیمتر در سال باشد، این گیاه به صورت دیم کاشته می شود اما باید فاصله کشت بیشتر باشد. بارندگی های اوایل پاییز از لحاظ تولید میوه برای زیتون اهمیت زیادی دارد. زیتون در هر نوع خاک قادر به رشد بوده اما در خاک های لومی شنی رشد مطلوبی دارد و خاک های عمیق برای این گیاه مناسب است و مقاوم به خاک های قلیایی می باشد. چنانکه ذکر گردید زیتون گیاه نیمه مقاوم به شوری خاک بوده و در حدود 3 گرم در لیتر نمک را تحمل می کند. برای ازدیاد زیتون می توان از خوابانیدن شاخه، پیوند زدن و تهیه قلمه استفاده نمود. برای پیوند زدن نیاز به نهال های بذری به عنوان پایه می باشد . برای این منظور نوک هسته های زیتون توسط چکش شکسته می شود تا آب و اکسیژن به راحتی داخل بذر شود. هسته ها در اواخر بهار در هوای آزاد کاشته می شوند و در شرایط گلخانه، بذرها جوانه می زنند و در بهار سال آتی نهال های بذری به خزانه انتقال داده می شوند. نهال، مای بذری در بهار سال سوم که به اندازه کافی رشد کرده باشند، پیوندک مورد نظر به روش لوله ای یا شکمی روی دانهال ها پیوند زده می شود. روش معمول ازدیاد زیتون از طریق قلمه های خشبی و یا نیمه خشبی می باشد. برای این منظور قلمه هایی به قطر ۳-۲ سانتی متر و طول ۳۵-۳۰ سانتی متر از شاخه های هرس شده زیتون تهیه و به طور مستقیم در محل اصلی کاشته می شوند. در روش دیگر قلمه های نیمه خشبی که از شاخه های یک ساله که حاوی ۳-۲ عدد برگ و طول آنها ۱۵-۱۰ سانتی متر باشد، تهیه نموده و قبل از کشت قسمت پایین قلمه ها داخل محلول هورمون IBA به غلظت ۳۵۰۰-۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت چند ثانیه فرو برده شده و سپس در بسترهای گلخانه کاشته می شوند. در ریشه دار کردن قلمه های زیتون از سیستم مه ازدیادی ( Mist propagation) استفاده می شود. برای این منظور لوله ای از بالای بستر کشت که فاصله آن در حدود یک متر می باشد در طول بستر عبور داده می شود. این لوله در فواصل معین ( 30 - ۲۵ سانتی متر) حاوی آب پخش کن (Nozzle) بوده و در صورت امکان از دستگاه مه پاش نوبتی (Intermittent mist) که دارای برگ مصنوعی (Electronic leaf) می باشد، استفاده به عمل می آید. برگ مصنوعی حاوی دو الکترود کربنی در مدار بوده و با تر و خشک شدن، جریان متناوب برق، آب را با فشار توسط پمپ به لوله مه پاش ارسال می کند. وجود مه در روی بستر کشت موجب افزایش رطوبن نسبی و کاهش اختلاف پتانسیل اسمزی برگ و محیط اطراف آن گردیده و در ضمن برگ های روی قلمه که منبع مواد تحریک کننده ریشه و اکسین می باشند ، با طراوت و شاداب باقی می مانند. در روز های گرم تابستان برای خنک کردن گلخانه از دستگاه پوشال و پنکه (Pad and fan) استفاده می شود. جذب رطوبت و اکسین موجب رشد سلول های پارانشیمی و کورتکس قلمه ها گردیده و در نتیجه سبب شکستن حلقه اسکلرانشیمی در قلمه های زیتون می گردد. دمای محیط گلخانه را در عرض روز به ۲۷-۲۱ درجه سانتی گراد و در عرض شب به 15 درجه سانتی گراد تنظیم می کنند. قلمه های بر گدار زیتون در اوایل پاییز و یا اواخر زمستان تهیه می شوند. شکل جامی برای درختان زیتون مناسب بوده و بعد از شروع باروری برای حفظ شکل درخت و نفوذ نور کافی به داخل تاج درخت، برخی از شاخسار های اضافه هرس می شوند. در شرایط مناسب از یک هکتار زمین می توان در حدود 30 تن محصول برداشت نمود. از مناطق مهم پرورش زیتون در کشورمان می توان به مناطق شمالی از جمله رودبار و منجیل اشاره نمود.

نهال زیتون روغنی محلی|نهال زیتون پایه رویشی|فروش نهال زیتونانواع نهال زیتون حدود 60 درصد از درختان رودبار شامل این رقم است. درختی پر شاخ و بگ با تاج گسترده که رنگ پوست ساقه، شاخه و برگ های آن تیره تر از سایر ارقام است. میوه ها بیضوی شکل و در انتها نوک برجسته دارد. وزن متوسط میوه 5 گرم و نسبت گوشت به هسته 5 به 1 است. این رقم مناسب ترین رقم جهت روغن کشی است. بهترین رقم گرده دهنده سازگار از میان ارقام بلیدی، ناری، شنگه، فیشمی، زرد، مانزانیلا و کالاماتا ، رثم ماری است. روغنی محلی نسبت به بیماری ورتیسیلیوم و آفت شپشک سیاه حساس است.

نهال زیتون زرد|خرید نهال زیتون|قیمت نهال زیتوننهال زیتون پیوندی اندازه درخت آن متوسط تا گوتاه و از این نظر برای کشت متراکم مناسب است. شکل تاج درخت گرد و میوه های آن بهطور متوسط 4-5 گرم وزن دارد ونسبت گوشت به هسته5/5 به 1 استت. میوه آن به صورت رسیده به منظور کنسروسازی، در اواخر شهریور ماه؛ اما برای روغن کشی، میوه رسیده سیاه آن در اواخر آذرماه برداشت میشود. این رقم نیز به بیماری ورتیسیلیوم و آفت شپشک سیاه حساس است.

نهال زیتون فیشمینهال زیتون اصلاح شده درختی پر رشد و قئی دارد. وزن متوسط میوه آن 4-6 گرم و هسته آن نیز 8/0 گرم وزن دارد. میوه دوکی شکل و متقارن و گوشت میوه ان سفت است. میوه مرغوبی دارد که در کنسرو سازی مصرف میشود.

نهال زیتون شنگهنهال زیتون زودبازده درختی پر رشد و قوی با حجم بزرگ دارد. میوه آن بیضوی شکل و تقریبا شبیه رقم ماری است. این رقم هم پر محصول است و هم میوه های آن به مصرف کنسروسازی میرسد. هرچند درصد روغن آن نیز زیاد و به 22 درصد میرسد.

نهال زیتون ماریبهترین نهال زیتون شاخه های به نسبت افراشته و قائمی دارد و به همین دلیل میتوانید از آن در کشت متراکم استفاده کنید. میوه آن کشیده تر و باریک تر از سایر ارقام است وبیشترین وزن میوه آن به 3 گرم میرسد. نسبت گوشت به هسته آن 5/3 به 1 است. گرچه میوه های کوچک و نامرغوبی تولید میکند ولی به علت زودرسی و آسانی تبدیل طرفداران خوبی دارد. رقمی است که به شدت خاصیت سال آوری دارد. میوه آن مناسب کنسرو سازی است. این رقم در مناطق مرطوب به بیماری لکه طاووسی خیلی حساس است.

نهال زیتون دزفولیقیمت نهال زیتون احتمالا بومی ایران و از ایستگاه دزفول به ایستگاه تحقیقاتی زیتون در رودبار گیلان انتقال یافته است. از جمله زیتون های کنسروی است که میوه آن به مصرف تهیه کنسرو سیاه کشمشی می رسد. میوه ای بسیار دراز و کشیده دارد که درصد روغن آن در حدود 18- 20 درصد و وزن میوه اش 4- 10 گرم است.

نهال زیتون اسپانیایی آربکین (arbequina)فروش نهال زیتون درختی مقاوم نسبت به سرما و شوری است. با رشد متسز و پاکوتاه که میوه های ریزی دارد. میزا روغن آن 17-20 درصد است. رقم بسیار پر محصول است که این میزان محصول در مناطق خشک کاهش می یابد. قدرت نامیه یبالای بذرها و زود به بار نشستن آن باعث شده است تا از این رقم در تهیه پایه برای بسیاری از ارقام زیتون استفاده شود.
از ارقام دیگر اسپانیایی میتوان پیکوال (picual)، مانزانیلا (manzanilla) و آبلونگا (Oblonga) را نام برد.

نهال زیتون رم ایتالیایی آسکولانا (ascoland)خرید نهال زیتون درختی به صورت انبوه است با قدرت رشد زیاد و به شکل آویخته که از ارقام معروف ایتالیا به شمار میرود. واریته ای است که بیشتر برای تهیه زیتون سبز کاشته میشود. وزن میوه آن حدود 10 گرم و عملکرد روغن آن 13 درصد است. در مقابل سرما، بیماری چشم طاووسی زیتون و سل زیتون مقاوم است. رقم پر محصولی است که اگر شرایط خاک و نگهداری آن مناسب باشد هر سال به طور منظم محصول می دهد. از ارقام دیگر ایتالیایی میتوان به کارولا (carolea)، لچینو (leccino) و کوراتینا (coratina) اشاره کرد.

نهال زیتون فرانسوی پیکولین (picholine)نیاز آبی درخت زیتون تولید نهال زیتون یکی از ارقام معروف فرانسوی پیکولین است. از انواع زیتون سبز به شمار میرود. درختی با قدرت متوسط، گرد و گسترده دارد. درختان پیوند شده آن در مقابل سرما بخصوص در نقاط سرماخیز مانند دره ها و نقاط پست حساس اند. اما درختان حاصل از پاجوش آن مقاومت بیشتری نشان میدهند. این رقم زود به بار مینشیند. حساسیت آن در مقابل بیماری چشم طاووسی زیتون کم، در برابر آفت مگس زیتون متوسط و در برابر تریپس بسیار ضعیف است. وزن میوه آن حدود 3 گرم و معیار روغن آن 18 درصداست. شکل میوه محدب و از یک طرف کشیده و گوشت میوه آن محکم و لطیف است. از دیگر ارقام فرانسوی میتوان به گروسانی (grossanne) ، لوکوس (luques) و لینو (lino) را نام برد.

نهال زیتون آمریکایی میشن (mission)نیاز آبی نهال زیتون منشا این رقم آمریکاست که 50 درصد تولید زیتون کنسروی آن کشور را تشکیل میدهد. رقمی مقاوم به سرما و سه منظوره است؛ یعنی برای استخراج روغن، تهیه کنسرو سبز و تهیه کنسرو سیاه از آن استفادهمیشود. واریته پر محصولی است. عادت رشد ایستاده درخت آن را برای برداشت ماشینی مناسب ساخته است. مقدار روغن آن حدود 22-25 درصد و وزن میوه آن 3-4 گرم است.

نهال زیتون سوری (souri)عمر درخت زیتون منشا و مبدا اصلی آن به احتمال قوی سوریه است. این واریته در لبنان برای هر دو منظور روغنی و کنسروی کاشته میشود. وزن میوه ان 5/3 گرم و مقدار روغن میوه 20-22 درصد است. هکه ارقام سوریه خودگشن اند. با کشت آبی در سال دوم یا سوم به بار مینشیند. در مقابل خشکی مقاومت زیاد دارد اما در برابر لکه طاووسی، مگس زیتون، پژمردگی ورتیسیلیومی و گره زیتون مقاومت کم و در برابر سرما و شوری خاک مقاومت متوسطی دارد.

نهال زیتون بلادی (beladi)آفات و بیماریهای زیتون رقمی دو منظوره است که قدمت زیادی دارد. 90 درصد درختان بارور فلسطین از این رقم اند. رقمی مقاوم و سازگار است. روغن آن معطر و میوه اش ابلیت حمل و نقل خوبی دارد. در برابر سرما و خشکی ماومت زیادی دارد ولی در برابر لکه طاووسی، شوری خاک و مگس زیتون مقاومت کمی دارد.

نهال زیتون آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)کوددهی و تغذیه درخت زیتون منشا آن کشور یونان است. وزن متوسط میوه آن 3-4 گرم و روغن میوه 22-24 درصد است. میوه های بزرگ و مرغوب کشیده ای دارد. رقم دو منظوره ای است که برای کنسرو سیاه و روغن از آن استفاده میشود. گوشت نرمی دارد که قابلیت نگهداری قابل توجهی ندارد. درخت آن پا کوتاه است.

نهال زیتون آیوالیک ترکیههرس درخت زیتون محصولی است که به علت کیفیت عالی روغن آن عملکرد زیاد، در ترکیه بیشتر از ارقام دیگر کاشتهمیشود. واریته خودباور است که محصول فراوان و منظم همه ساله دارد.
از ارقام دیگر زیتون های ترکیه رقم کاکر که رقمی روغنی است و ازمیر که رقم کنسروی است قابل ذکرند.

نهال زیتون مانزانیلا (manzanilla)خرید انواع نهال زیتون منشا آن اسپانیاست و مصرف کنسروی دارد. میوه آن متوسط و در اسپانیا به عنوان سیب کوچک معروف است. مقدار روغن آن 15-16 درصد است. مقاومت آن به سرما متوسط و به لکه طاووسی و مگس زیتون کم است.

نهال زیتون سویلانا (sevillana)فروش انواع نهال زیتون این رقم گوردال، اسپانول، کوئین، ملکه اسپانیا، سویلانو نامیده میشود و رقمی کنسروی است. مقاومت آن به سرما و لکه طاووسی زیاد و به خشکی کم، به مگس زیتون متوسط و به ورتیسیلیوم حساس است.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است