لطفا کمی صبر کنید

ارقام نهال پاپایا

پایايا با نام علمي Carica papayaL گياهي از خانواده Caricaceae مي باشد.جنس Carica داراي ٤٠ گونه است اما ٣گونه آن مهم به شمار مي روند. گونه C.candamarcensis كه به پاپاي كوهي معروف است درمناطق با دماي پايين تر و در ارتفاعات ١٥٠٠-٢٠٠٠ بالاتر از سطح دريا خوب رشد مي كند. گونه C.monsina دوناحيه آمازون رشد مي كند و در اين ميان گونه C.papaya به صورت وسيع وتجاري مورد استفاده قرار گرفته است پاپايا گياهي ديپلوئيد با عدد كروموزومي 2n=18 است. اصولا پاپايا گياهي دو پايه و دگرگشن است كه حشرات وباد عوامل اصلي گرد افشاني انبه شمار مي روند. در اين گياه چندين تيپ جنسي شامل گياهان نر، ماده وهرمافروديت (نرماده) ديده مي شود جنسيت گل هاي روي يك درخت تحت تأثير شرائط فصل، سن گياه وخسارات وارده به گياه تغيير مي كند(٣٣). تنه اين گياه بدون انشعاب بوده كه ارتفاع آن به ١٠متر هم مي رسد.برگ ها در انتهاي ساقه به صورت گروهي قرار دارند. برگ ها وساقه پاپايا حاوي شيره سفيدرنگي هستند. گل ها كمي معطر، داراي ٥ گلبرگ گوشتي سفيد رنگ هستند. ميوه ها شبيه خربزه، بيضي شكل، بزرگ (١٥-٥٠ سانتي متر طول و ١٠-٢٠ سانتي متر عرض) و داراي پوست چرمي و سفت مي باشند.
.ميوه هاي نارس سرشار از شيره غليظ سفيد رنگي هستند اما به مرور كه مي رسند اين شيره غلظت خود را از دست داده، زرد رنگ شده و در زير پوست ميوه جمع مي شود. گوشت ميوه به رنگ زرد، نارنجي و به ندرت قرمز، آبدار و شيرين (مشابه طعم گرمك يا طالبي) است. درون ميوه تعداد زيادي بذرهاي كوچك وسياه رنگ وجود داردكه به وسيله بافت ظريف، سفيد و فيبري به ديواره داخلي ميوه متصل اند.

پاپایا واشينگتن (Washingto) :رقمي است دوپايه و قوي اندام، ميوه ها كروي يا تخم مرغي شكل، اندازه متوسط تا بزرگ و وزن آن ١ كيلوگرم است. شيرين بوده و طعم مطلوبي دارد.

پاپایا هاني ديو(Honey dew ) :رقمي است چند پايه،محصول دهي بالا، طعم مطلوب ميوه وتعداد بذر كم آن از مشخصات اين رقم است.

پاپایا كرگ-هاني ديو (Coorg Honey dew) :رقمي پا كوتاه و پر محصول بوده، ميوه ها تخم مراي شكل و خوشمزه است. تعداد ميوه در هر درخت ٤٠-٦٠، مزن ميوه ها ٢-٣/٥ كيلوگرم و ميزان محصول در يك كشت (٣سال) به ٢٠٠ تن در هكتار مي رسد.

پاپایا سان رايز-سولو(Sunrise solo) :رقمي چند پايه و معرفي شده از هاوايي است كيقيت ميوه آن بسيار خوب است رنگ گوشت اين رقم قرمز يا زرد است.

پاپایا واي مانالو(Waimanlo) :رقمي معرفي شده از هاوايي است. ميوه هاي آن كوچك، ولي كيفيت عالي دارند.

پاپایا كو-وان (Co. 1) :رقم پا كوتاه، ميوه ها كروي يا تخم مرغي شكل هستند. رنگ پوست ميوه طلايي و رنگ گوشت آن نارنجي است(٤٦).

پاپایا كو-تو (Co. 2) :رقم انتخاب شده از ارقام محلي است ميوه ها بيضي شكل و بزرگ،نارنجي رنگ، آبدار و خوش طعم هستند. به ميزان زياد براي توليد پاپايين استفاده مي شود. هر ميوه حاوي ٤-٥ گرم پاپايين است.

پاپایا كو-تري (Co 3 ):هيبريد بين كو-تو و سان رايز-سولو است. رقم پابلند بوده و ميوه ها متوسط، شيرين و قابليت نگهداري بالا هستند.

پاپایا كو-فور(Co.4) :هيبريد بين Co. ١ و واشنگتن است. ميوه ها بزرگ، نارنجي رنگ، شيرين وبا قابليت نگهداري بالا هستند.

پاپایا كو-فايف (Co.5) :از ارقام معرفي شده جهت توليد و استخراج پاپايين است. حدود ١٥٠٠-١٦٠٠ كيلوگرم پاپايين از آن در هكتار توليد مي شود.

پاپایا (Co.6) :رقمي دوپايه و انتخاب شده از بين توده هاي بذري رقم پوسا مجستي است. اندازه ميوه آن درشت است.

پاپایا پوسا-دليشز (Pusa delicious ):رقم چند پايه است. محصول دهي آن خوب، ميوه ها متوسط، نارنجي رنگ وبا طعم بسيار عالي هستند.

پاپایا پوسا-مجستي (Pusa majesty) :رقم چند پايه است. ميوه ها متوسط، كروي، گوشت ميوه سفت،زرد رنگ وبا قابليت نگهداري بالا هستند. اين رقم نسبت به بيماري هاي ويروسي متحمل و به نماتد مولد غده مقاوم بوده و از آن براي توليد پاپائين و همچنين مصرف تازه خوري استفاده مي شود.

پاپایا پوسا-جيانت (Pusa giant) :رقمي دوپايه و قوي اندام است. ميوه ها بسيار خوشمزه بوده و در ارتفاع يك متري درخت تشكيل مي شوند. درختان در مقابل باد و طوفان مقاوم هستند. از برگ هاي آن به عنوان سبزي هم استفاده مي شود. در صنعت كنسروسازي كاربرد فراوان دارد.

پاپایا پوسا-دوارف (Pusa dwarf) :رقمي دوپايه و پاكوتاه است. ميوه ها در ارتفاع ٢٥-٣٠ سانتي متري درخت تشكيل مي شوند. ميوه ها تخم مرغي شكل، متوسط و خوشمزه هستند.

پاپایا هيبريد IIHR-39:هيبريدي چند پايه(Gynodioecious) است كه از تلاقي بين ارقام سان رايز سولو و رقم گوشت صورتي شيرين به وجود آمده است. اندازه ميوه آن متوسط، وزن ميوه حدود ١/٢ كيلوگرم،گوشت ميوه صورتي، سفت باطعم شيرين و بريكس آن ١٤/٦ درصد، حفره درون ميوه كوچك، خاصيت انبارماني خوب و ميزان محصول ٤٥ كيلوگرم در هر درخت مي باشد.

پاپایا هيبريد IIHR-57 :هيبريدي چند پايه است از تلاقي رقم واي-مانلو و گوشت صورتي شيرين به وجود امده است. اندازه میوه متوسط و حدود ۱-۲ کیلوگرم است .میزان محصول ۴۵ کیلوگرم در هر درخت می باشد کیفیت میره و خاصیت انبارمانی آن خوب و میزان کل مواد محلول آن بالا است .
ارقام با گوشت قرمز در طیف وسیعی از اقلیم ها رشد می کنند اما ارقام گوشت زرد نیازهای خاص اقلیمی دارند مثلا رقم وان - مانلو مناسب مناطق گرم و خشک سرد است و درمناطق با آب و هوای سرد میزان بریکس میوه کاهش و میزان تشکیل میوه های کارپولوئیدی (Carpeloidy )در فصل زمستان افزایش می یابد اما رقم کاپو (Kapoho )به هوایی معتدل و بارندگی یکنواخت نیاز دارد ودر شرائط گرم و خشک تولید میوه های کوچک می کند. ارقام تراریخته یوـ اچ- سان- آپ(UH sun up) و یو- اچ- راینبو(UH Rainbow) نسبت به بیماری لکه حلقوی(Ring spot) پاپایا مقاوم هستند و گیاهان حاصل از تکثیر بذری این ارقام همانند ارقام سان رایز، سان ست، وای - مانلو و کاپو شبیه گیاه مادری هستند. در هاوایی میوه های ارقام تراریخته یو-اچ سان- آپ و یو- اچ-راینبو حدود ۱۲-۱۰ ماه پس از کاشت برداشت می شوند. در رقم کاپو میوه ها ۱۴ ماه پس از کاشت، برداشت می شوند. تعیین جنسیت در پاپایا تا قبل از ظهور گل روی گیاه تاکنون ناممکن مانده است. بذور کاشته شده ارقام سولو تولید دو نوع گياه می کنند گیاهان هرمافرودیت که دارای گل های دوجنسی (نر و ماده) و خود گرده افشان بوده و میوه آنها گلابی شکلی است و گیاهان ماده (تک جنسی) که میوه آنها گرد است و جهت تشکیل میوه نیاز به گرده افشانی دارند. گل های هر ما فرودیت استوانهای شک و دارای تخمدان و کیسه گرده هستند ولی گل های ماده حالت پیاز مانند در قاعده و نوک تیز در انتها هستند. در تولید تجاری پاپایا گیاهان هرمافرودیت(دوجنسی) ترجیح داده می شوند.وجود گیاهان نر در باغات تجاری ارقام سولو نشان دهنده دگر گرده افشانی با ارقامی غیر از گروه سولو می باشد. اگرچه کیفیت میوه تولیدی در گیاهان هرمافرودیت و تک جنسی تفاوتی با هم ندارد.اما میوه گیاهان هرما فرودیت بازار پسندتر می باشد .چهار واریته کاپو، وای- مانلو،سان - آپ ویو-اچ –راینبو که در زمره ارقام گروه سولو قرار می گیرند بروی هر یک از گیاهان حاصله فقط تولید گل هر ما فرودیت یا ماده می کنند.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است