لطفا کمی صبر کنید

ارقام نهال گوجه سبز

ارقام نهال گوجه سبز از خانواده ی Rosaceae و از جنس Prunus هستند و تشابه زیادی با هم دارند. دو گونه از میوه های هسته دارند که میوه آبدار و لذیذی دارند.
تفاوت بین گوجه با آلو، گذشته از شکل ظاهری، رنگ میوه، برگ و قامت درخت، اختلاف میان طعم و مزه ی آنهاست؛ به این معنی که گوجه ها را حتی به صورت سبز کال و نارس در ایران مصرف می کنند. حال آنکه آلوها تا مرحله ی نهایی و بلوغ، گس و غیر قابل مصرف هستند.
مناطق انتشار و نیازهای اقلیمی
زمین های عمیق با زهکشی کامل را بیشتر می پسندند. البته آلوها در میان درختان میوه ی هسته دارها بیشتر از همه خاک های سنگین را تحمل می کنند. تکثیر گوجه و آلوها از طریق کشت بذر و سپس پیوند T (T budding) یا قاشی (Chip budding) است. می توان از روش های قلمه زدن، خوابانیدن شاخه و پاجوش نیز برای تکثیر گوجه و آلو استفاده کرد.

نهال گوجه سبز آذرشهر : انواع نهال گوجه سبز مبدا این رقم آذربایجان شرقی است و حالت شاخه ها به صورت مایل و زاویه ای به نسبت بسته دارد. شکل میوه قلبی، صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی است. طعم میوه ملس و در زمان رسیدن به طور کامل شیرین است. نسج میوه نرم و آبدار و رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کاملاً زرد و هسته به گوشت چسبیده است.

نهال گوجه سبز ملایر :نهال گوجه زودبازده میوه ی آن به رنگ سبز روشن مایل به گلی، گرد، حجم متوسط و کمی میخوش است. تاریخ رسیدن میوه اواخر خرداد و اوایل تیر ماه است.

نهال گوجه سرخ اراک :بهترین نهال گوجه سبز مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 5/5 متر دارد . میوه ها را در هفته اول تیر می‌رسند متوسط عملکرد درخت ۹۰ کیلوگرم و متوسط وزن میوه ۲۴ گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن زرشکی است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت زرشکی است میوه نرم و آبدار است .

نهال گوجه سبز سلطانی :قیمت نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع ۶ متر رسیدن میوه در هفته آخر تیر ماه متوسط عملکرد درخت ۶۰ کیلوگرم است و وزن میوه ۴۰ کیلوگرم می باشد .
میوه قلبی شکل صاف و رنگ میوه گلی با زمینه زرد رنگ طعم میوه شیرین کمی ملس و رنگ گوشت آن زرد است. هسته به گوشت چسبیده است .

نهال گوجه سبز مراغه :فروش نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/4 متر. میوه ها در هفته دوم تیر ماه می رسند. عملکرد درخت 75 کیلو گرم با وزن 5/17 گرم، شکل میوه گرد با رنگ قرمز مایل به جگری . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.

نهال گوجه سبز سعدی :خرید نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های نسبتاً عمومی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد طول دوره گلدهی ۱۵ روز و متوسط عملکرد آم 60 کیلوگرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافته آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.

نهال گوجه سبز برغان :تولید نهال گوجه سبز تیپ رشد جامی، با شاخه های نسبتاً عمودی با متوسط ارتفاع 5/5 متر می باشد. طول دوره گل دهی 15 روز و متوسط عملکرد آن 60 کیلو گرم است. رنگ میوه قرمز مایل به جگری و شکل آن قلبی است. طعم میوه ملس، بافت آبدار، رنگ گوشت زرد و هسته چسبیده به گوشت است.

نهال گوجه سبز اسراییلی :هرس درخت گوجه سبز مبدا آن سرزمین اشغالی استروشن جامی با شاخه های گسترده به ارتفاع 6 متر زمان رسیدن میوه ها نیمه دوم خرداد است متوسط عملکرد درخت 115 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 42 گرم است شکل میوه قلبی دارای شیار طولی است و میوه نرم و آبدار با رنگ گوشت سبز هسته به گوشت چسبیده است

نهال گوجه سبز ترکیه ای :کوددهی و تغذیه درخت گوجه سبز تیپ رشد جامی با شاخه های گسترده با متوسط ارتفاع 5/0 متر. میوه ها در هفته دوم اردیبهشت می رسند. عملکرد درخت 130 کیلو گرم با وزن 7/08 گرم، شکل میوه گرد با رنگ سبز تیره . طعم شیرین و نسج نرم و آبدار، هسته چسبیده به گوشت الست.

نهال گوجه قرمز کرج :آفات و بیماری های گوجه سبز مبدأ این رقم اراک است. تیپ شده جامی با شاخه‌های مایل و ارتفاعی با متوسط 4/5 متر دارد . میوه ها را در هفته دوم خرداد می‌رسند متوسط عملکرد درخت 120 کیلوگرم و متوسط وزن میوه 33 گرم است . شکل میوه قلبی صاف و رنگ آن قرمز است هسته ای پیچیده به گوشت و رنگ گوشت قرمز است میوه نرم و آبدار است .

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است