لطفا کمی صبر کنید

نحوه نگهداری نهال

نحوه نگهداری نهال

چه کارهایی برای رشد خوب و بی وقفه نهال لازم است ؟

1- اجازه رشد هيج گياهي را در آبچكان نهال نبايد داد چرا كه آن گياه شريك غذاي آماده ي نهال ميگردد و علاوه بر آن تعدادي از گياهان مذكور سمومي از ريشه ان منتشر ميگردد كه مانع رشد نهال مي گردد ويا بعضي از آنان ميزبان انواع آفت ها بوده و غير مستقيم پلي براي از بين بردن نهال هدف ميگردند، خواه آن گياه علف هرز باشد و يا سبزي يا كدو وغیره...

2- در زمستان زمين داراي نهال نبايد غرق آب گردد در صورت آب گرفتگي بايد به هر صورت ممكن نسبت به تخليه آبهاي سطحي و يا كم كردن آبهاي زير زميني كه كمتر از1/5متر از سطح زمين فاصله داشته باشد نسبت به تخليه آن اقدام و ريشه نهال را از خفگي نجات دهيد.

3- سم پاشي :

1-3 سم پاشي عمومي: از هفته اول اسفند حد اكثر تا آخر اسفند از روغن وولك 15/1000 براي مركبات (غير نارنگي) و براي نارنگي 20/1000 به صورت مهپاش اقدام مي شود اگر نهال سابقه آلودگي نسبت به كنه و حشره داشته باشد مي توان حسب مورد از كنه كش (هگزي تيازوكس) و يا ( انويدور) و حشره كش همراه روغن استفاده كرد . مرحله دوم سم پاشي معمولا تير ماه است كه در آن صورت بايد از كنه كش و حشره كش و قارچ كش همراه صابون محلول به هنگام صبح زود يا غروب آفتاب به صورت مهپاش استفاده كرد. مرحله سوم ، اواخر شهريور در صورتي كه نهال الودگي به كنه نداشته باشد از قارچ كش( اكسي كلرر مس) 2/1000 یا 5/1000 سم پاشي ميگردد.

2-3 سم پاشي اختصاصي: براي نهال هاي تا سن ٥ سال از هفته اول تير ماه كه معمولا دماي هوا بالاتر از ١٨ درجه سانتي ميگردد, به محض مشاهده اولين خسارت پروانه مينوز به جوانه هاي تازه نهال بايد مبارزه عليه آن را شروع وتا آخر شهريور ماه هفته اي يك بار به شرح ذيل ادامه داد:

سموم اختصاصي براي مبارزه عبارت اند از ابامكتين و يا كنفيدور همراه با تقويتي مناسب مثلا سبيست (2/1000) و يا سولفات آمونيوم و يا اوره 4/1000 استفاده ميگردد. البته بهتر است از تقويتي به صورت يك هفته در ميان به همراه سم پاشي استفاده مي شود نكته مهم اينكه ميتوان علاوه بر استفاده از تقويتي به شكل مذكور از محلول كود اوره 4/1000 به صورت پاشش زير نهال حد اقل هفته اي يك بار استفاده نمود.

تبصره؛ براي كود دهي به شكل مذكور و يا سم پاشي حتما بايد گياه سيراب باشد در غير اينصورت حد اكثر تا ٢٤ ساعت بعد از سمپاشي سيرآب شود.

فرآيند كود دهي:

مركبات براي رشد نياز به كود شيميايي و حيواني دارند. بيشترين حجم نياز كودي مركبات از طريق زميني در سه مرحله انجام مي شود:

مرحله اول : آغاز بيداري گياه تا قبل از گل دهي.

مرحله دوم: هنگامي كه ميوه به اندازه فندق شده است.

مرحله سوم : شش هفته پس از مرحله دوم.

ميزان و نوع كود شيميايي مورد نياز : كود مورد نياز مركبات هفت نوع است كه سه نوع آن بيشترين مصرف براي نهال را دارد كه به اين نوع كود ماكرو و چهار نوع ديگر مصرف كمتري دارد ولي به هر حال كمبود آن نيز اختلال در رشد كمي و كيفي گياه ايجاد مي نمايد. لازم به ياد آوري است نياز واقعي مركبات به كود را نمي توان بدون توجه به شرايط آب و خاك و تركيبات عناصر موجود در خاك و برگ به صورت فرمول واحد براي عموم نهال ها در نظر گرفت. ولي عموما نياز مركبات به هر يك از كود هاي (ماكرو ، ميكرو ) متناسب با سن نهال و نوع كود به ازاي هر سال سن ( حداكثر تا ١٠ سال) به شرح ذيل است:

ماكرو:

ازت : سولفات آمونيوم ١٥٠ گرم - اوره ١٠٠ گرم

پتاسيم , سولفات پتاسيم ١٠٠ گرم -فسفر بيوفسفات طلايي ٥٠گرم

ميكرو :

سولفات منيزيم ٤٠گرم- سولفات روي٢٠گرم - سولفات منگنز ١٥ گرم

پس از محاسبه كود مورد نياز يك درخت در مرحله اول كود دهي 1/3 كود ازت با كليه كود هاي ديگر ( شش نوع كود باقيمانده) به صورت چالكود در آبچكان درخت دفن ميكنيم و سپس 1/3كود ازت را در مرحله دوم كود دهي و ١/٣ باقيمانده را در محله سوم اقدام ميكنيم.

آبچكان و چالكود چيست؟

اگر يك نهال را مانند يك چتر باز در روز باراني تصور نماييم دسته چتر به مثابه بدنه نهال يا درخت و زمين دور تا دور چتر كه آب باران از آن مي چكد را آبچكان ميگويند.

چاله اي به عمق سي تا چهل سانتي متر و با طول و عرض دلخواه در آبچكان درخت را چالكود ميناميم . متناسب با بزرگي و كوچكي آبچكان درخت ٢ تا ٤ چالكود براي دفع كود شيميايي حفر ميشود.

كود طبيعي با حيواني براي مخلوط كردن كود حيواني با شيميايي لازم است به ازاي هر ٥ سال سن درخت ٢٠ ليتر كود گاوي پوسيده با ١٥ ليتر كود گوسفندي و يا ١٠ ليتر كود مرغي استفاده مي نماييم. بايد توجه داشت تنها استفاده از كود شيميايي ٦٠ درصد نياز كودي گياه را پوشش مي دهد ولذا لازم است همراه كود شيميايي از كود حيواني به نسبت اعلام شده استفاده گردد.

نياز آبي :

در فصل رويش گياه براي رشد نياز به آب دارد نياز آبي مركبات در شمال كشور معمولا از اوايل ارديبهشت شروع و تا اواسط شهريور ادامه مي يابد ( براي مركبات ٥ سال).

اما مركبات با سن بيش از ٥ سال از خرداد تا پايان مرداد به صورت هر سه هفته يكبار كافي است.

با چه علایمي متوجه شويم كه مركبات نياز به آب دارد؟

اگر گودالي به ارتفاع ١٥ سانتي متر در نقاط آبچكان و خام عمق مربوطه را فشار دهیم چنانکه خاك مربوطه به شکل گلوله درآيد, ثابت مي شود كه گياه تشنه نيست. در غير اينصورت ، پس از فشردن خاك بافت آن از حالت گلوله خارج می شود که نشان دهنده تشنگي گياه است. آزمايش مذكور براي سن٢ سال مي باشد. به ازاي هر سال, ٥ سانتي متر به ارتفاع گودال اضافه مي گردد تا حد اكثر تا ٦٠ سانتي متر.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است